Samen bewegen | Personal Trainer & Bewegingscoach Sylvia

Privacy Policy

Personal training & bewegingscoaching Sylvia

Onze contactgegevens

Completar BVBA is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Completar BVBA Gagelstraat 2, 8020 Hertsberge

BE0689.588.935

info@samenbewegen.be

Persoonsgegevens die wij verwerken

Completar BVBA verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • * Voor- en achternaam
 • * Adres gegevens
 • * E-mailadres
 • * Telefoon nummer
 • * informatie die u uit vrije wil deelt met ons.
 • * Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

* Gegevens lichamelijke gezondheid

* Gegevens gezinssituatie

* Gegevens fysische gezondheid

* Gegevens gewicht (dieet)

Bovenstaande worden op enkel na uitdrukkelijke toestemming van de klanten verwerkt.

Momenteel worden deze gegevens nergens neergeschreven of bijgehouden op drager.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Completar BVBA verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • * Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren (contractueel of via toestemming)
 • * Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten (contractueel of via toestemming)
 • * Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder als je klant bent of na toestemming.
 • * Gericht coaching advies geven. (contractueel)
 • * Completar BVBA analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren. (gerechtvaardig belang)

 

Je bent niet verplicht om uw persoonsgegevens vrij te geven, maar het is logisch dat het verlenen van bepaalde diensten onmogelijk wordt wanneer je de verwerking weigert.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Completar BVBA bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

* Zolang je klant bent of ingeschreven bent op onze nieuwsbrief bij Completar BVBA worden jouw gegevens bewaard.

* Als Completar BVBA niet meer bestaat, worden persoonsgegevens verwijderd binnen de 3 maanden, uitgenomen de gegevens die Completar BVBA wettelijk moet bijhouden, zoals bijvoorbeeld facturen en boekhoudkundige documenten.

Delen van persoonsgegevens met derden

Completar BVBA verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Doorgifte gegevens buiten de EU

Uw e-mail adres, naam en voornaam wordt indien je deze deelt met ons doorgegeven aan Mailchimp, de mailservice die wij gebruiken voor onze nieuwsbrieven. We hebben met Mailchimp een verwerkingsoverkomst afgesloten.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Completar BVBA gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone.

Completar BVBA gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Voor cookies geplaatst door derde partijen (o.a. Google Analytics, Mailchimp) verwijzen wij je graag naar de verklaringen die deze partijen op hun respectieve websites daarover geven. Let op: wij oefenen geen enkele invloed uit op de inhoud van die verklaringen, noch op de inhoud van de cookies van deze derde partijen: Google Analytics & Mailchimp cookies.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Meer informatie over cookies vindt u tevens op: http://www.allaboutcookies.org/ Meer informatie over online behavioural advertising en online privacy vindt u hier: http://www.youronlinechoices.eu/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Completar BVBA en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@samenbewegen.be.

Je hebt het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op direct marketing.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van de voorkant van jeidentiteitsbewijs hetzij per e-mail naar (info@samenbewegen.be), per post naar Completar BVBA, Gagelstraat 2, 8020 Hertsberge, mits bijvoeging van een kopie van jouw identiteitskaart.

Er wordt uiterlijk binnen de één maand een antwoord gegeven aan uw verzoek.

Completar BVBA wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de Belgische Privacycommissie: Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35, email: contact(at)apd-gba.be

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Completar BVBA neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact via info@samenbewegen.be

Completar BVBA neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact via info@samenbewegen.be